GrootSneek-artikel over Waterstad Sneek

VOORTVAREND DE TOEKOMST IN 

Wie Sneek zegt, denkt aan water. Als het aan de bestuursleden van de Stichting Waterstad Sneek ligt, krijgt het concept ‘Sneek Watersportstad’ er extra dimensies bij. Ze hebben ambitieuze plannen; hun blik reikt tot aan 2050. Sinds 1 juli van dit jaar draait er een pilot waarbij drie lage bruggen voor een lang weekend van 09.00 uur tot 20.00 uur open gaan voor vaarverkeer. Hierdoor worden de stadsgrachten van Sneek bevaarbaar en de kleine kernen rond de stad ontsloten.

 

Als ik de Laatste Stuiverbrug nader, zie ik brugwachters Siebe en Werner al voor het brugwachtershuisje zitten. Klaar om in actie te komen als bootjesmensen zich telefonisch melden. Ook Bart Ebink, voorzitter van de Stichting Waterstad Sneek, sluit aan en we nemen een kijkje in het fraaie brugwach- tershuisje. Het witte huisje er tegenover was ooit een herberg, weet Werner. Hier dronk je een pilsje en rekende je de laatste stuiver bruggengeld af. Pas dan was je in Sneek. Op de vloer ligt een indrukwekkende slinger, waarmee de Koninginnebrug bediend wordt. Hierna spoeden we ons naar buiten. Als een bootje de Laatste Stuiverbrug of de Zwettebrug wil passeren, kan dat direct op de gevoelige plaat vastgelegd worden.

AANLEGGEN BIJ EEN TERRASJE
In afwachting van passanten vertelt Bart Ebink over de stichting, die ontstaan is uit een denktank van de Vereniging Onderne- mend Sneek (VOS). Een club jonge onderne- mers boog zich over vernieuwende ideeën voor de stad en ontwikkelde een Visie 2050. Die omvat plannen om de stadsgrachten be- vaarbaar te maken, de Geeuw en de binnenstad anders in te richten. Gedacht wordt zelfs aan een ‘passenger terminal ferry’ in de wijk Het Eiland en een watertaxi naar en van het Starteiland. “Je moet groot denken om iets te kunnen realiseren.”

Op de website van Waterstad Sneek staan allemaal visualisaties om inwoners van Sneek een beeld te geven van alle plannen. De stich- ting nodigt inwoners van harte uit om mee te denken. Plan voor de korte termijn is het bereikbaar maken van de binnenstad. Sneek vormt nu een blokkade in het waternetwerk rond de waterstad. “Steden worden anders gebruikt. Je ziet overal dat steden autoluw gemaakt worden. Meer horeca en leven in de binnenstad. Aanleggen met je sloep bij een terrasje in de binnenstad en vanaf daar ‘op ‘e strún’. Ook leefbaarheid wordt anders. Nieuwe woonwijken zoals Harinxmaland liggen aan het water. Het aantal mensen met een bootje achter het huis is gigantisch toegenomen. Hoe leuk is het om ‘s avonds na het eten een ijsje te halen in de stad?”

RONDJE REAHÚS
Behalve een vaarroute door de binnenstad is er ook een ‘Rondje Reahús’. Ebink: “Via de Franekervaart achter het Wilhelminapark, richting Tirns, dwars door de landerijen, waarna je aansluit op de Zwette en een rondje van drie uur kunt maken. Zo zorgen we ook voor ontsluiting van de kleine kernen.” Op basis van een haalbaarheidsonderzoek wil het stichtingsbestuur een aantal vaste bruggen verhogen zodat ze voldoen aan de hoogte voor een officiële sloepenroute. “Dan hoef je ze niet te bedienen en vermijd je overlast voor de weggebruiker”, legt Ebink uit. “Ook zal het aantal brugopeningen aan de andere kant van de stad afnemen, omdat deze niet meer hoeven te draaien voor ‘klei- ne’ boten.” Voorlopig zijn er drie bruggen die bediend worden door brugwachters Siebe en Werner. “Dit seizoen gaan we meten, waar staan we en wat kunnen we doen?”

BRUGWACHTERSHUISJE
Terug naar het brugwachtershuisje, het onderkomen van Siebe en Werner. Voorheen was het huisje van de gemeente, tot voor kort het clubhuis van basketbalvereniging Menhir en nu is het privébezit van een ondernemer uit de regio. “Gedurende de zomermaanden mogen wij het gebruiken”, verklaart Bart Ebink. 

Op zondagen worden Siebe en Werner geholpen door leden van de scouting. “Dan hebben we drie bruggen te bedienen. Eentje van ons blijft bij de Laatste Stuiverbrug, de andere twee gaan naar de andere bruggen.” Ze vinden het een eer om de bruggen te bedienen. “Het is een leuk project, we gaan er wat van maken.” Vooral (oud-)Snekers reageren positief. “Dit is de eerste keer dat ik deze brug open zie en ik woon hier al veertig jaar”, hoorde Siebe iemand bij de Koningin- nebrug zeggen. Werner en hij hoeven de bruggen maar een klein stukje open te doen om boten te laten passeren. Bij elke brugbe- diening geven ze mensen een sleutelhanger van Waterstad Sneek mee. Siebe: “Als Werner de brug bedient, loop ik bij de brug op om die hanger mee te geven.”

‘MOOI, HÈ?’
De brugwachterstelefoon rinkelt: “Kan de Zwettebrug geopend worden?” Via de Leeuwarderkade fietsen we naar de brug. Siebe wacht nog even met het sluiten van de slagbomen om een fietser de gelegenheid te geven de brug te passeren. Deze wuift het aanbod af. Hij blijft liever kijken naar wat er gebeurt. Werner sluit de slagboom aan de andere kant, gadegeslagen door een moeder met haar kind voor op de fiets. Binnen no time passeert de boot de brug en gaan de slagbomen weer open. “Mooi, hè?”, hoor ik omstanders zeggen.

Lees het artikel hier in originele opmaak.

Bezig met laden