Historie

Sneek is van oudsher een uitgesproken waterstad. Dat blijkt al uit de oorspronkelijke naam ‘Ter Snake’, wat ‘op de landtong’ betekent. Omgeven door water dus.

Dit beeld werd vanaf de 13e eeuw nog meer benadrukt toen verschillende vaarten en grachten in de omgeving van Sneek aan elkaar verbonden werden. Dit maakte dat (het toen nog dorp) Sneek aan een doorgaande vaarroute kwam te liggen (van Stavoren en Bolsward tot Dokkum en Leeuwarden). Een spin in het web van waterwegen. Sneek groeide uit tot hét handelscentrum van de regio en verwierf in 1456 officieel de stadsrechten.

Daarnaast was het vernieuwde waterweb niet alleen goed voor het transport, maar zorgde het ook voor de afvoering van overtollig water. Dit was hard nodig door het dichtslibben van de Middelzee en de doorgaande veenontginning.

De grachtengordel die Sneek in de late middeleeuwen moest beschermen tegen indringers is grotendeels nog aanwezig en is het speerpunt van dit project. Van de poorten die destijds gebouwd zijn langs deze grachtengordel, staat er nog één overeind, de Waterpoort. Deze zit muurvast verankerd in de geschiedenis van de stad  en is niet meer weg te denken als beeldmerk van Sneek.

Belangrijk om te realiseren is dat Sneek dus altijd al een waterstad is geweest. Door de ligging, maar ook als verbinding tussen diverse dorpen en steden in de regio. Daarnaast had de grachtengordel in het verleden ook nog een klimatologisch aspect, namelijk het afvoeren van een overschot aan water. Iets wat in hedendaags Sneek ook weer erg actueel is, aangezien extreem wateroverlast steeds vaker voorkomt.

 

 

Bezig met laden