Waterstad Sneek

Waterstad Sneek is geboren uit diverse plannen van de ondernemerscommissie Sneek meer dan een Week, onderdeel van de Vereniging Ondernemend Sneek ( VOS).

Waterstad Sneek wil het komend jaar de focus leggen op het imago van Sneek als historische stad in het waterweb van de Friese meren, kanalen en vaarten. De historie, authenticiteit, musea en kunst, cultuur en culinair en aantrekkelijke voorzieningen voor de watersport zijn de kernkwaliteiten van Sneek. De kans is om de komende jaren deze kwaliteiten te verbinden, zodat er een samenhangende structuur ontstaat voor de verschillende doelgroepen (toeristen, watersporters, dagrecreanten, maar ook natuurlijk de bewoners zelf). Naast de drie (vroegere) poorten van de stad, Waterpoort, Noorderpoort en Oosterpoort is de verbinding vanaf het water met het Sneekermeer, maar ook de waterverbinding tussen diverse steden en dorpen, van internationale betekenis. De verblijfskwaliteit van de oevers van De Geeuw en de Houkesloot heeft een belangrijk potentieel als het gaat om de gastvrijheidseconomie. Daarnaast zijn de Zwette, Oudvaart en Franekervaart de verbinding met een schitterend achterland van terpen en dijken met de vele dorpen. Het project Waterstad Sneek legt de focus op de beleving de iconen van Sneek, het bevaarbaar maken van de grachten, realiseren van gastvrije stadsentrees en het beleven van de drie poorten, waarvan de Waterpoort het beeldmerk van Sneek is.

Bezig met laden