Vaartip Rondje Reahus op zondag 31 juli en 21 augustus 2022

Nu met de pilot brugbediening van Waterstad Sneek op 31 juli en 21 augustus 2022 op zondagen om
13:00 uur de Koninginnebrug wordt bediend, is het mogelijk om met een boot met een maximale
doorvaarthoogte van 1,50 m een leuk rondje Reahûs te varen. Het rondje is 21 km lang en het duurt
minimaal 3 ½ uur. Voor het volgen van de route is het handig om een goede vaarkaart van Friesland
(bijvoorbeeld de ANWB-waterkaart) bij de hand te hebben.


Als je genoeg tijd hebt, is het leuk om onderweg de dorpen langs de vaarroute te bezoeken of om
nog een uitstapje te maken naar Easterein (let op: maximale doorvaarthoogte 1,20 m) of
Easterlittens. De extra af te leggen afstanden heen en weer bedragen respectievelijk 3 km of 8 km.
In de beschrijving hieronder start het rondje bij de Zwettebrug in de Jachthavenstraat in Sneek, maar
je kunt natuurlijk ook het rondje beginnen op een willekeurig punt onderweg. Het beschreven rondje
gaat met de klok mee, maar het is ook mogelijk het rondje tegen de klok in te varen.

Afstand in km

Route beschrijving 

Telefoon nr brugwachter

0 Start in Sneek bij de Zwettebrug in de Jachthavenstraat (hoog 0,70m, beweegbaar, bedieningstijden in juli en augustus op donderdag
t/m zondag van 09.00-20.00 uur)
06 1179 5794
0,25  De Zwette afvaren in zuidelijke richting naar de Laatste Stuiverbrug (hoog 1,20 m, beweegbaar, bedieningstijden in juli en augustus op donderdag t/m zondag van 09.00-20.00 uur) 06 1179 5794
0,5  Stuurboord uitvaren over de Noordelijke Stadsgracht naar de Koninginnebrug (hoog 0,70 m, beweegbaar, bedieningstijden in juli en augustus op zondag van 09.00-20.00 uur) 06 1179 5794
0,6-1,6 Na 100 m stuurboord uit de Franekervaart op. Je passeert vervolgens 5 vaste bruggen met een minimale doorvaarthoogte van 1,65 m  
2,0

Pophornsterbrug in de Noordelijke Rondweg van Sneek, 2,50 m hoog

 
2,5 Vaste brug bij IJsbrechtum, 1,60 m hoog  
4,0

Beweegbare brug Tirns, 1,20 m hoog (bedieningstijden 9.00-12.00, 13.00-16.15 en 17.15-20.00 uur)

06 2044 9506/
06 1337 8048
6,5  Vaste brug Reahûs, hoog 2,85 m  
9,5

Beweegbare brug Rien, 0,70 m hoog (bedieningstijden 9.00-12.00,
13.00-16.15 en 17.15-20.00 uur). N.B. brugwachter komt uit Easterein, bel een kwartier voor je bij de brug bent, dan hoef je niet te wachten!

06 4623 4067
11,0 Stuurboord uit naar de Boazumer Feart, vaste brug 2,50 m hoog  
12,0 14,0 Boazumer Feart, 4 vaste bruggen, hoog 2,50 m  
14,0  Boazum  
14,0-15,5  Vervolg Boazumer Feart, 2 vaste bruggen, hoog 2,50 m  
15,5  Stuurboord uit naar de Zwette  
18,5  Scharnegoutum, vaste brug, hoog 2,50 m  
19,5-20,0 Sneek, 2 vaste bruggen, hoog 2,50 m  
20,5  Sneek, 2 vaste bruggen, hoog 1,80 m en 1,65 m  
21,0  Sneek, Zwette brug, eindpunt van de route  

 

 
 
 

Bezig met laden